Artikel Guru

Anak Didik Ibarat Kain Putih

Anak Didik Ibarat Kain Putih

Anak didik, dalam pendidikan diibaratkan sebagi sebuah kain yang putih, bersih belum terdapat noda, setujukah anda denga teori tersebut ? kiranya perlu sedikit kami ulas sedikit masalah ini, kenapa anak didik diibaratkan kain putih, bersih dan belum ternoda? tidak...

MTs Bahrul Ulum Tambakberas Tetap Menjaga Tradisi Pesantren

MTs Bahrul Ulum Tambakberas Tetap Menjaga Tradisi Pesantren

Madrasah Tsanawayah Bahrul Ulum (MTs-BU) Tambakberas Jombang, Jawa Timur mewajibkan siswa-siswinya untuk shalat Dluha berjamaah di madrasah setiap hari. Kegiatan ini juga diikuti dewan guru yang mengajar pada jam pertama dan kedua. Shalat Dluha dilaksanakan di halaman...