Anak Didik Ibarat Kain Putih

Anak Didik Ibarat Kain Putih

Anak didik, dalam pendidikan diibaratkan sebagi sebuah kain yang putih, bersih belum terdapat noda, setujukah anda denga teori tersebut ? kiranya perlu sedikit kami ulas sedikit masalah ini, kenapa anak didik diibaratkan kain putih, bersih dan belum ternoda? tidak...
Guru Dalam Pendidikan Islam

Guru Dalam Pendidikan Islam

Sementara orang menganggap bahwa pendidikan Islam adalah sebatas proses belajar mengajar terkait dengan ilmu tertentu. Seringkali pendidikan Islam dirumuskan dalam pengertian yang sangat sempit. Pendidikan hanya dimaknai sebatas kegiatan mendapatkan pengetahuan...